اطلس خودروکرمان خودرو

گزارش تصویری از برگزاری چهار دوره آموزشی برق پیکاپ در تاریخ ۱۳ الی ۱۶ مهرماه ۹۹ در مرکز آموزش خدمات پس ازفروش آمیکو

عصر خودرو- در این دوره ها ۳۷ نفر از پرسنل ۲۰ نمایندگی شبکه خدمات پس ازفروش شرکت کردند که با تمهدات پیش بینی شده و ایجاد شرایط مناسب آموزشی به جهت ایمن‌سازی محیط با توجه به بیماری کرونا، استقبال خوبی از این دوره بعمل آمد و حدود ۷۰٪ درصد تحقق برنامه آموزشی را بهمراه داشته است.

گزارش تصویری از برگزاری چهار دوره آموزشی برق پیکاپ در تاریخ ۱۳ الی ۱۶ مهرماه ۹۹ در مرکز آموزش خدمات پس ازفروش آمیکو
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۸:۰۰
 • گزارش تصویری از برگزاری چهار دوره آموزشی برق پیکاپ در تاریخ 13 الی 16 مهرماه 99 در مرکز آموزش خدمات پس ازفروش آمیکو
 • گزارش تصویری از برگزاری چهار دوره آموزشی برق پیکاپ در تاریخ 13 الی 16 مهرماه 99 در مرکز آموزش خدمات پس ازفروش آمیکو
 • گزارش تصویری از برگزاری چهار دوره آموزشی برق پیکاپ در تاریخ 13 الی 16 مهرماه 99 در مرکز آموزش خدمات پس ازفروش آمیکو
 • گزارش تصویری از برگزاری چهار دوره آموزشی برق پیکاپ در تاریخ 13 الی 16 مهرماه 99 در مرکز آموزش خدمات پس ازفروش آمیکو
 • گزارش تصویری از برگزاری چهار دوره آموزشی برق پیکاپ در تاریخ 13 الی 16 مهرماه 99 در مرکز آموزش خدمات پس ازفروش آمیکو
 • گزارش تصویری از برگزاری چهار دوره آموزشی برق پیکاپ در تاریخ 13 الی 16 مهرماه 99 در مرکز آموزش خدمات پس ازفروش آمیکو
 • گزارش تصویری از برگزاری چهار دوره آموزشی برق پیکاپ در تاریخ 13 الی 16 مهرماه 99 در مرکز آموزش خدمات پس ازفروش آمیکو
 • گزارش تصویری از برگزاری چهار دوره آموزشی برق پیکاپ در تاریخ 13 الی 16 مهرماه 99 در مرکز آموزش خدمات پس ازفروش آمیکو
 • گزارش تصویری از برگزاری چهار دوره آموزشی برق پیکاپ در تاریخ 13 الی 16 مهرماه 99 در مرکز آموزش خدمات پس ازفروش آمیکو
 • گزارش تصویری از برگزاری چهار دوره آموزشی برق پیکاپ در تاریخ 13 الی 16 مهرماه 99 در مرکز آموزش خدمات پس ازفروش آمیکو
 • گزارش تصویری از برگزاری چهار دوره آموزشی برق پیکاپ در تاریخ 13 الی 16 مهرماه 99 در مرکز آموزش خدمات پس ازفروش آمیکو

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، باتوجه به برنامه ریزی آموزشی آتی خدمات پس ازفروش، دوره های فنی وتخصصی نیز با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و طرح فاصله گذاری اجتماعی برگزار خواهد شد.

برچسب ها
KLTکرمان موتور
مطالب مرتبط