آرین موتور

بهرەبرداری از پروژە محور جدید سنندج-مریوان

عصر خودرو- پروژە محور جدید سنندج-مریوان با حضور وزیر راە و شهرسازی بە بهرەبرداری رسید.

بهرەبرداری از پروژە محور جدید سنندج-مریوان
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۰۸ تير ۱۴۰۰ - ۲۰:۲۲:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از ایسنا، مدیرکل راە و شهرسازی استان کردستان، طول این پروژە را ٥2کیلومتر و عرض آن را 10 کیلومتر دانست و گفت: این پروژە شامل سە دستگاە تونل با 3 هزار و ٦30متر است.

  عرفان مرادی امروز (8تیر) در مراسم بهرەبرداری از پروژە محور جدید سنندج-مریوان اظهار کرد: برای این پروژە حدود ٦ هزار و ٥00میلیارد اعتبار هزینە شدە است.

  وی با اشارە بە کوتاە‌تر شدن مسیر و افزایش ایمنی جادە با بهرەبرداری این پروژە عنوان کرد: با بهرەبرداری از این پروژە، این مسیر از 12٥ کیلومتر بە 100 کیلومتر کاهش پیدا  می‌کند.

  مرادی آغاز عملیات این پروژە را از سال 13٨2 عنوان کرد و گفت: این پروژە تا سال 9٥، تنها ٤0درصد رشد فیزیکی داشت اما از سال 139٥ بە بعد اعتبارات روند جهشی پیدا کرد و تا بە امروز بالغ بر ٦ هزار و ٥00میلیارد ریال برای آن هزینە شدە است کە ارزش روز این پروژە اکنون 1٥هزار میلیارد ریال است.

  وی ادامە داد: از جملە مزایای این پروژە می‌توان بە کاهش بار ترافیکی، کاهش تصادفات، ارتقا ایمنی جادەای، کاهش استهلاک خودروها و صرفەجویی در مصرف سوخت و زمان را نام برد.

  برچسب ها
  کرمان موتور
  مطالب مرتبط