اوتو ۳۶۰

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری (۶)

گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه بین المللی حمل و نقل

عصرخودرو: دوازدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری امروز آغاز به کار کرد.

گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه بین المللی حمل و نقل
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۳ - ۲۰:۰۲:۳۰
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه بین المللی حمل و نقل
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه بین المللی حمل و نقل
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه بین المللی حمل و نقل
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه بین المللی حمل و نقل
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه بین المللی حمل و نقل
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه بین المللی حمل و نقل
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه بین المللی حمل و نقل
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه بین المللی حمل و نقل
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه بین المللی حمل و نقل
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه بین المللی حمل و نقل
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه بین المللی حمل و نقل
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه بین المللی حمل و نقل
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه بین المللی حمل و نقل
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه بین المللی حمل و نقل
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه بین المللی حمل و نقل
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه بین المللی حمل و نقل
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه بین المللی حمل و نقل
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه بین المللی حمل و نقل
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه بین المللی حمل و نقل
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه بین المللی حمل و نقل
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه بین المللی حمل و نقل
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه بین المللی حمل و نقل
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه بین المللی حمل و نقل
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه بین المللی حمل و نقل
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه بین المللی حمل و نقل

به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو»، سید جعفر تشکری هاشمی در اولین روز از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری حاضر شد و با افتتاح این نمایشگاه از جدیدترین دست آوردهای صنایع مرتبط با حمل و نقل و خدمات شهری دیدن کرد.

لازم به یادآوری است نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری که از امروز کار خود را آغاز کرده است تا روز هفتم آبان ماه به کار خود ادامه خواهد داد.

کرمان موتور