سیباموتورکارمانیاآریا دیزلDS

اعلام شرایط فروش نقدی و اقساطی ام وی ام ۱۱۰

عصر خودرو : مدیران خودرو شرایط جدید فروش نقدی و اقساطی ام وی ام ۱۱۰ را اعلام کرد.

اعلام شرایط فروش نقدی و اقساطی ام وی ام ۱۱۰
نسخه قابل چاپ
شنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۵:۱۶:۰۰

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» فروش نقدی و اقساطی برای خودروهای سه سیلندر و 4 سیلندر ام وی 110 است که دوهفته پس از تکمیل ثبت نام تحویل داده می شود.


  فروش نقدی  mso-border-themecolor:text1;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
  mso-table-dir:bidi\\\\\\\\" dir=\\\\\\\\"rtl\\\\\\\\" class=\\\\\\\\"MsoTableGrid\\\\\\\\">


  mso-border-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:
  text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.1pt\\\\\\\\">

  line-height:normal\\\\\\\\" dir=\\\\\\\\"RTL\\\\\\\\" class=\\\\\\\\"MsoNormal\\\\\\\\">خودرو


  mso-border-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-right-alt:solid black .5pt;
  mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:
  text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.1pt\\\\\\\\">

  line-height:normal\\\\\\\\" dir=\\\\\\\\"RTL\\\\\\\\" class=\\\\\\\\"MsoNormal\\\\\\\\">قیمت


  mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;
  mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:
  text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.1pt\\\\\\\\">

  line-height:normal\\\\\\\\" dir=\\\\\\\\"RTL\\\\\\\\" class=\\\\\\\\"MsoNormal\\\\\\\\">ام وی ام 110 سه سیلندر


  solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt;
  mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;
  mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt;
  mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:
  text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.1pt\\\\\\\\">

  line-height:normal\\\\\\\\" dir=\\\\\\\\"RTL\\\\\\\\" class=\\\\\\\\"MsoNormal\\\\\\\\">100 میلیون ریال


  mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;
  mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:
  text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.25pt\\\\\\\\">

  line-height:normal\\\\\\\\" dir=\\\\\\\\"RTL\\\\\\\\" class=\\\\\\\\"MsoNormal\\\\\\\\">ام وی ام 110 4 سیلندر


  solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt;
  mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;
  mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt;
  mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:
  text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.25pt\\\\\\\\">

  line-height:normal\\\\\\\\" dir=\\\\\\\\"RTL\\\\\\\\" class=\\\\\\\\"MsoNormal\\\\\\\\">110 میلیون ریال

  فروش اقساطی  mso-border-themecolor:text1;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
  mso-table-dir:bidi\\\\\\\\" dir=\\\\\\\\"rtl\\\\\\\\" class=\\\\\\\\"MsoTableGrid\\\\\\\\">
  mso-border-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:
  text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.4pt\\\\\\\\">

  line-height:normal\\\\\\\\" dir=\\\\\\\\"RTL\\\\\\\\" class=\\\\\\\\"MsoNormal\\\\\\\\">خودرو


  mso-border-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-right-alt:solid black .5pt;
  mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:
  text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.4pt\\\\\\\\">

  line-height:normal\\\\\\\\" dir=\\\\\\\\"RTL\\\\\\\\" class=\\\\\\\\"MsoNormal\\\\\\\\">پیش پرداخت


  mso-border-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-right-alt:solid black .5pt;
  mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:
  text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.4pt\\\\\\\\">

  line-height:normal\\\\\\\\" dir=\\\\\\\\"RTL\\\\\\\\" class=\\\\\\\\"MsoNormal\\\\\\\\">الباقی


  mso-border-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-right-alt:solid black .5pt;
  mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:
  text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.4pt\\\\\\\\">

  line-height:normal\\\\\\\\" dir=\\\\\\\\"RTL\\\\\\\\" class=\\\\\\\\"MsoNormal\\\\\\\\">مبلغ هر چک


  mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;
  mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:
  text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.4pt\\\\\\\\">

  line-height:normal\\\\\\\\" dir=\\\\\\\\"RTL\\\\\\\\" class=\\\\\\\\"MsoNormal\\\\\\\\">ام وی ام 110 سه سیلندر


  solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt;
  mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;
  mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt;
  mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:
  text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.4pt\\\\\\\\">

  line-height:normal\\\\\\\\" dir=\\\\\\\\"RTL\\\\\\\\" class=\\\\\\\\"MsoNormal\\\\\\\\">40 میلیون ریال


  solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt;
  mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;
  mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt;
  mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:
  text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.4pt\\\\\\\\">

  line-height:normal\\\\\\\\" dir=\\\\\\\\"RTL\\\\\\\\" class=\\\\\\\\"MsoNormal\\\\\\\\">طی 3 فقره چک6 ماهه


  solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt;
  mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;
  mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt;
  mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:
  text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.4pt\\\\\\\\">

  line-height:normal\\\\\\\\" dir=\\\\\\\\"RTL\\\\\\\\" class=\\\\\\\\"MsoNormal\\\\\\\\">24171000 ریال


  mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;
  mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:
  text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.4pt\\\\\\\\">

  line-height:normal\\\\\\\\" dir=\\\\\\\\"RTL\\\\\\\\" class=\\\\\\\\"MsoNormal\\\\\\\\">ام وی ام 110 4 سیلندر


  solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt;
  mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;
  mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt;
  mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:
  text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.4pt\\\\\\\\">

  line-height:normal\\\\\\\\" dir=\\\\\\\\"RTL\\\\\\\\" class=\\\\\\\\"MsoNormal\\\\\\\\">44 میلیون ریال


  solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt;
  mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;
  mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt;
  mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:
  text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.4pt\\\\\\\\">

  line-height:normal\\\\\\\\" dir=\\\\\\\\"RTL\\\\\\\\" class=\\\\\\\\"MsoNormal\\\\\\\\">طی 3 فقره چک6 ماهه


  solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt;
  mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;
  mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt;
  mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:
  text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.4pt\\\\\\\\">

  line-height:normal\\\\\\\\" dir=\\\\\\\\"RTL\\\\\\\\" class=\\\\\\\\"MsoNormal\\\\\\\\">26620000 ریال


  کرمان موتوراسنایدک
  دکه مطبوعات
  • هفته نامه
  • هفته نامه
  • ایران خودرو
  • هفته نامه
  • هفته نامه
  • هفته نامه
  • هفته نامه
  • هفته نامه
  • هفته نامه
  آخرین بروزرسانی ۴ روز پیش
  آرشیو