سیباموتورکارمانیاآریا دیزلDS

جدیدترین قیمت لاستیک خودرو در بازار

عصرخودرو: جدیدترین قیمت لاستیک خودرو در بازار به تفکیک گروه به شرح زیر می باشد .

جدیدترین قیمت لاستیک خودرو در بازار
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۵:۴۹:۴۷

  قیمت دو حلقه ( ریال )  کارکرد مفید

  ( کیلومتر )

  سایز

  مدل لاستیک

  2,850,000

  50.000

  185.70.14

  آچیلس اندونزی

  2,900,000

  80.000

  195.65.14

  آچیلس اندونزی

  3,000,000

  60.000

  185.65.14

  اینفینتی / چین

  ---

  80.000

  185.65.14

  برجستون / تایلند

  ---

  90.000

  205.60.14

  برجستون / تایلند

  3,850,000

  70.000

  205.60.14

  دلیوم / اندونزی

  2,700,000

  80.000

  205.60.14

  زیتکس

  2,300,000

  70.000

  185.65.14

  بارز

  3,700,000

  90.000

  205.60.14

  فدرال

  ---

  90.000

  205.50.16

  فدرال

  4,400,000

  90.000

  205.60.14

  کومهو

  2,950,000

  60.000

  185.65.14

  کومهو / چین

  3,200,000

  70.000

  185.65.14

  کومهو / ویتنام

  3,600,000

  70.000

  185.65.14

  کومهو / کره

  2,100,000

  70.000

  185.65.14

  کویر تایر

  2,300,000

  70.000

  185.65.14

  ایران تایر

  2,100,000

  70.000

  185.65.14

  یزد تایر

  ---

  70.000

  185.65.14

  گود یر

  2,600,000

  60.000

  185.65.14

  نکسن

  3,800,000

  80.000

  205.60.14

  نکسن . چین

  3,900,000

  80.000

  205.60.14

  نکسن / کره

  4,400,000

  70.000

  205.45.16

  نیوتون / اندونزی

  ---

  90.000

  185.65.14

  میشلن

  ---

  90.000

  205.60.14

  هانکوک

  3,400,000

  70.000

  185.65.14

  هانکوک کره

  2,900.000

  70.000

  185.65.14

  رودستون / چین

  4,400,000

  90.000

  205.50.16

  رودستون

  3,400,000


  185.65.14

  رودستون / کره

  4,400,000

  90.000

  205.60.14

  رودستون / کره

  4,400,000

  90.000

  205.65.14

  رودستون / کره

  5,600,000

  90.000

  215.45.17

  رودستون / کره


  لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر 90


  قیمت دو حلقه ( ریال )  کارکرد مفید

  ( کیلومتر )

  سایز

  مدل لاستیک

  ---

  80.000

  205.60.15

  بریجستون / تایلند

  3,450,000

  80.000

  185.65.15

  رودستون / کره

  4,600,000

  90.000

  205.60.15

  رودستون / کره

  5,800,000

  70.000

  215.45.17

  رودستون / کره

  3,500,000

  70.000

  185.65.15

  کورسا / اندونزی

  4,400,000

  80.000

  205.60.15

  ابولو . هند

  2,100,000

  60.000

  185.65.15

  بارز

  2,100,000

  60.000

  185.65.15

  یزد تایر

  3.100.000

  60.000

  205.60.15

  یزد تایر

  2,750,000

  70.000

  185.65.15

  کومهو / چین

  3,100,000

  80.000

  195.55.15

  کومهو / چین

  4,400,000

  90.000

  205.60.15

  کومهو / ویتنام

  3,100,000

  60.000

  205.60.14

  کویر تایر

  2,950,000

  60.000

  205.60.15

  کویر تایر

  3,400,000

  80.000

  185.65.15

  نکسن / کره

  4,200,000

  90.000

  205.60.15

  نکسن / کره


  لاستیک خودرو گروه : ام وی ام 110 . پراید . ماتیز


  قیمت دو حلقه ( ریال )  کارکرد مفید

  ( کیلومتر )

  سایز

  مدل لاستیک

  2,300,000

  50.000

  165.65.13

  اورنت

  2,700,000

  50.000

  175.60.13

  اورنت

  2,050,000

  60.000

  165.65.13

  بارز

  2.750.000

  50.000

  175.60.13

  رودستون

  3,000,000

  80.000

  185.60.13

  رودستون

  3,200,000

  80.000

  195.70.14

  رودستون / کره

  2,800,000

  70.000

  175.60.13

  فدرال

  2,300,000

  70.000

  165.65.13

  کورسا / اندونزی

  2,650,000

  60.000

  175.60.13

  کومهو / چین

  2,750,000

  60.000

  165.65.13

  کومهو / کره

  2,950,000

  70.000

  185.60.13

  کومهو / کره

  1,950,000

  70.000

  165.65.13

  کویر تایر

  1,800,000

  80.000

  165.65.13

  یزد تایر

  2,300,000

  80.000

  175.60.13

  یزد تایر

  2,450,000

  80.000

  165.65.13

  گود یر

  2,450,000

  80.000

  165.65.13

  نکسن

  2,800,000

  80.000

  175.60.13

  نکسن . کره

  2,350,000

  70.000

  165.65.13

  هانکوک

  2,700,000

  80.000

  175.60.13

  هانکوک

  2,400,000

  60.000

  175.60.13

  هانکوک


  لاستیک خودرو گروه : پیکان


  قیمت دو حلقه ( ریال )  کارکرد مفید

  ( کیلومتر )

  سایز

  مدل لاستیک

  2,750,000

  60.000

  165.80.13

  اسبکتورا . اندونزی

  ---

  50.000

  165.60.13

  ایران تایر

  2,100,000

  50.000

  165.80.13

  بارز

  2,550,000

  80.000

  165.80.13

  دلیوم . اندونزی

  2,500,000

  80.000

  165.80.13

  رودستون . دور سفید

  2,750,000

  70.000

  165.80.13

  کورسا . اندونزی

  2,850,000

  70.000

  185.70.13

  کومهو

  ---

  50.000

  165.80.13

  کویر تایر

  1,400,000

  50.000

  165.80.13

  گلدستون

  3,000,000

  80.000

  175.70.13

  مارشال . دور سفید

  3,300,000

  80.000

  165.80.13

  نکسن . دور سفید

  2,750,000

  80.000

  175.70.13

  نکسن . دور سفید . چین

  1,300,000

  50.000

  165.60.13

  یزد تایر

  1,500,000

  60.000

  175.70.13

  یزد تایر


  لاستیک خودرو گروه : ریو . هیوندای ورنا . دوو سیو . دو ریسر . دوو اسپیرو


  قیمت دو حلقه ( ریال )  کارکرد مفید

  ( کیلومتر )

  سایز

  مدل لاستیک

  2,500,000

  70.000

  175.70.13

  اورنت . چین

  3,000,000

  70.000

  185.70.13

  اورنت

  2,900,000

  80.000

  185.70.13

  رودستون

  2,500,000

  80.000

  175.70.13

  رودستون . کره

  2,100,000

  60.000

  175.70.13

  بارز

  2,000,000

  70.000

  175.70.13

  کویر تایر
  لاستیک خودرو گروه : مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا


  قیمت دو حلقه ( ریال )  کارکرد مفید

  ( کیلومتر )

  سایز

  مدل لاستیک

  4,500,000

  80.000

  205.65.15

  رودستون . کره

  7,500,000

  90.000

  215.60.16

  فالکن ژاپن

  ---

  80.000

  225.50.17

  فالکن ژاپن

  4,000,000

  80.000

  205.50.16

  کومهو

  ---

  80.000

  205.60.16

  کومهو . ویتنام

  ---

  90.000

  205.55.16

  میشلن

  ---

  90.000

  235.55.17

  میشلن

  4,600,000

  80.000

  205.50.16

  نکسن . کره

  5,000,000

  90.000

  205.65.15

  نکسن . کره

  4,200,000

  90.000

  215.55.16

  نکسن . کره

  7,200,000

  90.000

  235.55.17

  نکسن . کره

  4,300,000

  80.000

  215.55.16

  نیتون . اندونزی

  7,800,000

  90.000

  235.55.17

  هانکوک

  5,900,000

  60.000

  205.55.16

  یوکوهاما . ژاپن

  ---

  60.000

  215.60.16

  یوکوهاما . ژاپن

  ---

  90.000

  225.50.17

  مارشال . کره

  ---

  80.000

  205.55.16

  مارشال  کرمان موتوراسنایدک
  دکه مطبوعات
  • هفته نامه
  • هفته نامه
  • ایران خودرو
  • هفته نامه
  • هفته نامه
  • هفته نامه
  • هفته نامه
  • هفته نامه
  • هفته نامه
  آخرین بروزرسانی ۴ روز پیش
  آرشیو