سیباموتورکارمانیاآریا دیزلDS

قیمت خودرو در بازار امروز

عصر خودرو: جدید ترین قیمت خودروها در بازار امروز را در جدول زیر مشاهده نمایید.

قیمت خودرو در بازار امروز
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۱۱ تير ۱۳۹۲ - ۱۲:۵۱:۲۴

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از آخرین نیوز،قیمت خودروها در بازار امروز به شرح زیر می باشد:

  اتومبیل

  مقدار

  تغییر

  کمترین

  بیشترین

  405 ( نمایندگی/ تومان)

  ۲۲,۱۸۰,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۲۲,۱۸۰,۰۰۰

  ۲۲,۱۸۰,۰۰۰

  206 تیپ2 ( بازار/ تومان)

  ۳۷,۰۰۰,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۳۷,۰۰۰,۰۰۰

  ۳۷,۰۰۰,۰۰۰

  405 ( بازار/ تومان)

  ۲۷,۰۰۰,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۲۷,۰۰۰,۰۰۰

  ۲۷,۰۰۰,۰۰۰

  206 تیپ2 (نمایندگی/ تومان)

  ۲۹,۰۰۰,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۲۹,۰۰۰,۰۰۰

  ۲۹,۰۰۰,۰۰۰

  206 تیپ 5 (نمایندگی/ تومان)

  ۳۷,۲۰۷,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۳۷,۲۰۷,۰۰۰

  ۳۷,۲۰۷,۰۰۰

  206 تیپ 5 (بازار/ تومان)

  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰

  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰

  206 تیپ 6 ( نمایندگی/ تومان)

  ۳۹,۰۰۰,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۳۹,۰۰۰,۰۰۰

  ۳۹,۰۰۰,۰۰۰

  206 تیپ 6 ( بازار/ تومان)

  ۵۱,۰۰۰,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۵۱,۰۰۰,۰۰۰

  ۵۱,۰۰۰,۰۰۰

  206 صندوق دار V20 ( نمایندگی/ تومان)

  ۳۷,۵۰۰,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۳۷,۵۰۰,۰۰۰

  ۳۷,۵۰۰,۰۰۰

  206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان)

  ۳۸,۰۰۰,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۳۸,۰۰۰,۰۰۰

  ۳۸,۰۰۰,۰۰۰

  207 دنده اتوماتیک (نمایندگی/ تومان)

  ۴۵,۵۰۰,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۴۵,۵۰۰,۰۰۰

  ۴۵,۵۰۰,۰۰۰

  207 دنده اتوماتیک ( بازار/ تومان)

  ۵۶,۰۰۰,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۵۶,۰۰۰,۰۰۰

  ۵۶,۰۰۰,۰۰۰

  پارس سال (نمایندگی/ تومان)

  ۲۷,۰۰۰,۰۰۰

  (%۰.۱۱) +۳۰۰۰۰

  ۲۶,۹۷۰,۰۰۰

  ۲۷,۰۰۰,۰۰۰

  پارس سال(بازار/ تومان)

  ۳۴,۵۰۰,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۳۴,۵۰۰,۰۰۰

  ۳۴,۵۰۰,۰۰۰

  سمند ال ایکس ( نمایندگی/ تومان)

  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰

  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰

  سمند ال ایکس (بازار/ تومان)

  ۲۸,۰۰۰,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۲۸,۰۰۰,۰۰۰

  ۲۸,۰۰۰,۰۰۰

  تیبا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک)

  ۱۸,۷۹۰,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۱۸,۷۹۰,۰۰۰

  ۱۸,۷۹۰,۰۰۰

  تیبا (بازار/ تومان)

  ۲۰,۵۰۰,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۲۰,۵۰۰,۰۰۰

  ۲۰,۵۰۰,۰۰۰

  تندر 90 مدل E2 (نمایندگی/ تومان)

  ۳۵,۰۵۰,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۳۵,۰۵۰,۰۰۰

  ۳۵,۰۵۰,۰۰۰

  تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان)

  ۳۶,۵۰۰,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۳۶,۵۰۰,۰۰۰

  ۳۶,۵۰۰,۰۰۰

  پرادو ( نمایندگی/ تومان)

  ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

  ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

  پرادو (بازار/ تومان)

  ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

  ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

  کرولا (نمایندگی/ تومان)

  ۹۱,۰۰۰,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۹۱,۰۰۰,۰۰۰

  ۹۱,۰۰۰,۰۰۰

  کرولا (بازار/ تومان)

  ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

  ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

  مزدا 3 ( نمایندگی/ تومان)

  ۹۵,۰۰۰,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۹۵,۰۰۰,۰۰۰

  ۹۵,۰۰۰,۰۰۰

  مزدا 3 (بازار/ تومان)

  ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

  ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

  یاریس هاچ‌بک ( نمایندگی/ تومان)

  ۴۶,۰۰۰,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۴۶,۰۰۰,۰۰۰

  ۴۶,۰۰۰,۰۰۰

  یاریس هاچ‌بک ( بازار/ تومان)

  ۸۵,۰۰۰,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۸۵,۰۰۰,۰۰۰

  ۸۵,۰۰۰,۰۰۰

  پراید 111- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک)

  ۱۵,۲۶۸,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۱۵,۲۶۸,۰۰۰

  ۱۵,۲۶۸,۰۰۰

  پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان)

  ۱۷,۳۰۰,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۱۷,۳۰۰,۰۰۰

  ۱۷,۳۰۰,۰۰۰

  پراید 132- LE کیسه هوا (نمایندگی / تومان/غیرمتالیک)

  ۱۵,۰۸۲,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۱۵,۰۸۲,۰۰۰

  ۱۵,۰۸۲,۰۰۰

  پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان)

  ۱۶,۰۰۰,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۱۶,۰۰۰,۰۰۰

  ۱۶,۰۰۰,۰۰۰

  پراید 141- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک)

  ۱۵,۱۵۰,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۱۵,۱۵۰,۰۰۰

  ۱۵,۱۵۰,۰۰۰

  پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان)

  ۱۸,۲۰۰,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۱۸,۲۰۰,۰۰۰

  ۱۸,۲۰۰,۰۰۰

  مگان اتوماتیک 2000 سی‌سی (نمایندگی/تومان)

  ۷۴,۴۰۰,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۷۴,۴۰۰,۰۰۰

  ۷۴,۴۰۰,۰۰۰

  مگان اتوماتیک 2000 سی‌سی (بازار/تومان)

  ۸۹,۰۰۰,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۸۹,۰۰۰,۰۰۰

  ۸۹,۰۰۰,۰۰۰

  آزرا (نمایندگی/تومان)

  ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

  ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

  آزرا (بازار/تومان)

  ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

  ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

  سوناتا (نمایندگی/تومان)

  ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

  ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

  سوناتا (بازار/تومان)

  ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰

  (%۰) ۰

  ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰

  ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰

  کرمان موتوراسنایدک
  دکه مطبوعات
  • هفته نامه
  • هفته نامه
  • ایران خودرو
  • هفته نامه
  • هفته نامه
  • هفته نامه
  • هفته نامه
  • هفته نامه
  • هفته نامه
  آخرین بروزرسانی ۴ روز پیش
  آرشیو