دکه مطبوعات
Car weekly  دنیای خودرو 29 تیر  93 هفته نامه خودرو امروز 29 تیر 93  ایران خودرو 21 تیر 93  هفته نامه خودرو امروز 21 تیر 93  ماهنامه نسل برتر شماره تیر 93 Motor Trend  Car Magazine  نوآور شماره تیر 93  مجله ماشین شماره تیر 93
آخرین خبرها
قیمت خودرو ها
آخرین بروزرسانی : سه شنبه 24 تير 1393
آسان موتور

آرین موتور

اطلس خودرو

ایران خودرو
460.000.000
307.000.000
395.000.000

بهمن

پارس خودرو

جیلران موتور

سایپا
205.000.000
208.000.000
245.000.000

رامک خودرو

کرمان موتور
650.000.000
510.000.000

مدیران خودرو
389.000.000
409.000.000
630.000.000

مدیاموتورز
1.030.000.00
1.010.000.00
900.000.000

آخرین بروزرسانی : دوشنبه 16 تير 1393
آسان موتور

آرین موتور

اطلس خودرو

ایران خودرو
385.000.000
307.000.000
350.500.000
295.300.000
303.000.000
315.500.000

بهمن

پارس خودرو
321.100.000
360.000.000

جیلران موتور

سایپا
202.080.000
201.220.000
241.830.000

رامک خودرو

کرمان موتور
639.000.000
470.300.000

مدیران خودرو
383.030.000
432.820.000
631.700.000

مدیاموتورز
1.020.000.00
990.000.000
830.000.000

© 2010-2011, Asrekhodro.com. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO CO