دکه مطبوعات
 نوآور شماره شهریور 93 مجله ماشین شماره شهریور  93  Car weekly لیزینگ نامه منتشر شد هفته نامه خودرو امروز 1 شهریور 93  ایران خودرو 25 مرداد 93 شماره 109 نشریه مشتری‌مداری منتشر شد هفته نامه خودرو امروز 18 مرداد 93 Top Gear  Car Magazine
آخرین خبرها
قیمت خودرو ها
آخرین بروزرسانی : سه شنبه 28 مرداد 1393
آسان موتور

آرین موتور

اطلس خودرو

ایران خودرو
293.000.000
460.000.000
307.000.000
325.000.000
460.000.000

بهمن

جیلران موتور

سایپا
192.000.000
195.000.000
243.000.000

رامک خودرو

کرمان موتور
640.000.000
510.000.000

مدیران خودرو
399.000.000
421.500.000
630.000.000

مدیاموتورز
1.030.000.00
1.010.000.00
900.000.000

نگین خودرو

آخرین بروزرسانی : يکشنبه 12 مرداد 1393
آسان موتور

آرین موتور

اطلس خودرو

ایران خودرو
295.300.000
385.000.000
307.000.000
303.000.000
350.500.000
315.500.000

بهمن

جیلران موتور

سایپا
202.080.000
201.220.000
241.830.000

رامک خودرو

کرمان موتور
639.000.000
470.300.000

مدیران خودرو
383.030.000
432.820.000
631.700.000

مدیاموتورز
1.020.000.00
990.000.000
830.000.000

نگین خودرو

© 2010-2011, Asrekhodro.com. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO CO