کارمانیا

برگزیده مسابقه اینستاگرامی مدیران خودرو معرفی شد

عصر خودرو- مسابقه اینستاگرامی مدیران خودرو با نام "نوروز ام وی ام" طی تعطیلات عید نوروز ۹۵ برگزار شد، که این کمپین با استقبال چشمگیر مشتریان و هواداران مدیران خودرو روبرو شد.

برگزیده مسابقه اینستاگرامی مدیران خودرو معرفی شد
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۱:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصرخودر» ، دراینرقابتازعلاقمندانخواستهشدهبودتاطیایامنوروزودرطولسفر،باخودرویامویامخودویادوستانخودعکسسلفیگرفتهوآنرابهصفحهاینستاگراممدیرانخودروبهآدرس Instagram.com/chery.mvmارسالنمایند.

  خانم آتنا عباسی، برنده این دوره مسابقه اینستاگرامی مدیران خودرو شد و طبقنتیجهاینرقابتکهدرصفحهاینستاگراممدیرانخودرواعلامشد،بهنفراولیکدوربینعکاسیحرفهایوبه 10 برندهدیگرچمدانمسافرتیچریتعلقگرفت.

  درمراسمیکهروزچهارشنبه 15 اردیبهشتماهدرنمایندگیمدیرانخودرو (لطفیپور) برگزارشد،جایزهدوربینحرفهایعکاسیبهخانمآتناعباسی،برندهاولاینمسابقهاهداشد.

  مدیرانخودروامسالمسابقاتمتنوعوجوایزارزندهایرابرایصفحهاینستاگرمخودInstagram.com/chery.mvmدرنظرگرفتهوازاینکانالبرایرسیدگیبهانتقاداتوپیشنهاداتمشتریانخود نیزاستفادهمیکند.

   


   

  برچسب ها
  کرمان موتورپورسعید
  مطالب مرتبط
  پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
   پربازدیدترین های هفته
    دکه مطبوعات
    • شماره ۴۰۹
    • خودرو امروز پلاس
    • خودرو امروز
    • شماره ۴۰۵
    • شماره ۴۰۵
    • شماره ۴۰۴
    • شماره ۴۰۴
    • شماره ۴۰۳
    • شماره ۴۰۳
    آخرین بروزرسانی ۱ روز پیش
    آرشیو