کارمانیاآریا دیزلDS

از سوی ISQI و بر اساس ارزیابی شش ماهه نخست سال اعلام شد

برلیانس H۳۳۰ رتبه نخست سطح کیفی از دیدگاه مشتریان در بازه قیمتی ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان

عصر خودرو- بر اساس سنجش سطح کیفی خودروها از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، در گروه قیمتی ۲۵ میلیون تا ۵۰ میلیون برلیانس H۳۳۰ رتبه نخست سطح کیفی از دیدگاه مشتریان را به خود اختصاص داد.

برلیانس H۳۳۰ رتبه نخست سطح کیفی از دیدگاه مشتریان در بازه قیمتی ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۴:۳۹:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو»، مطالعه رضایتمندی مشتریان از کیفیت اولیه خودرو در سه‌ماهه اول مالکیت خودرو (پیمایش کمتر از 4000 کیلومتر) توسط از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران انجام پذیرفته است. روش نمونه‌گیری در این تحقیق مصاحبه به سه روش تلفنی، حضوری و مکاتبه‌ای با خطای نمونه‌گیری 2درصد و فاصله اطمینان 95درصد بوده است. بازه زمانی انجام مصاحبه‌ها در شش‌ماهه اول سال 1394 و به تعداد 36.086 مصاحبه با مالکین 63 مدل خودروی سواری در ایران انجام پذیرفته است.
  این تقسیم‌بندی در 6 گروه قیمتی کمتر از 25 میلیون تومان، بین 25 تا 50 میلیون تومان،بین 50 تا 75 میلیون تومان، بین 75 تا 100 میلیون تومان، بین 100 تا 125 میلیون تومان و درنهایت گروه آخر بیش از 125 میلیون تومان تقسیم‌بندی شده است.
  گفتنی است شاخص رضایت از کیفیت در بازه 1000 و رتبه کیفیت از دیدگاه مشتریان در بازه 100 امتیازدهی شده است.
  خودرو با قیمت بین 25 تا 50 میلیون تومان متشکل از 23 خودرو به‌صورت زیر رتبه‌بندی شده است:
  رتبه اول سطح کیفی از دیدگاه مشتریان متعلق به خودروی برلیانس H330 محصول شرکت پارس خودرو با 731 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 0.1درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی دوم و 80 امتیاز از دیدگاه مشتری در جایگاه نخست قرار دارد.
  پس از آن خودروی پارس تندر محصول شرکت پارس خودرو با 726 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 3.7درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری در رتبه دوم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان قرار دارد.
  پس از این دو خودرو، تندر 90 محصول شرکت پارس خودرو با 724 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 1.4درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری در رتبه سوم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان قرار دارد.
  پس از آن خودروی تندر 90 محصول شرکت ایران خودرو با 724 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 1.5درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری در رتبه چهارم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان قرار دارد.
  خودروی تندر 90(اتوماتیک) محصول شرکت ایران خودرو با 715 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 0.9درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری در رتبه پنجم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان قرار دارد.
  رتبه ششم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان متعلق به خودروی برلیانس H230(اتوماتیک) محصول شرکت سایپا با 707 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 0.1درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری است.
  رتبه هفتم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان متعلق به خودروی ام وی ام 315 سدان محصول شرکت مدیران خودرو با 705 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 0.4درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری است.
  جک J5 (دستی) محصول شرکت کرمان خودرو با 702 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 0.3درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری در رتبه هشتم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان قرار دارد.
  برلیانس H230 (دستی) محصول شرکت سایپا با 702 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 0.1درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 80 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری در رتبه نهم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان قرار گرفت.
  جایگاه دهم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان متعلق به پژو 206 صندوقدار محصول شرکت ایران خودرو با 689 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 9.3درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری است.
  جایگاه یازدهم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان برای ام وی ام 550 (دستی) محصول شرکت مدیران خودرو با 688 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 0.7درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری است.
  ام وی ام 530 محصول شرکت مدیران خودرو با 668 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 0.3درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری در رتبه دوازدهم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان قرار دارد.
  پس از آن ام وی ام 315 (هاچ بک) محصول شرکت مدیران خودرو با 682 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 1.6درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری در رتبه سیزدهم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان قرار گرفته است.
  لیفان620 محصول شرکت کرمان خودرو با 674 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 0.2درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری در رتبه چهاردهم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان قرار دارد.
  رتبه پانزدهم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان متعلق به خودروی پژو 206 محصول شرکت ایران خودرو با 670 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 9.6درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری است.
  سپس خودروی دنا محصول شرکت ایران خودرو با 664 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 3.9درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری رتبه شانزدهم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان را دارا است.
  خودروی سمند EF7 محصول شرکت ایران خودرو با 664 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 4.6درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری در رتبه هفدهم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان قرار گرفته است.
  خودروی سمند محصول شرکت ایران خودرو با 659 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور5.5درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری در رتبه هجدهم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان قرار گرفت.
  پس از آن خودروی رانا محصول شرکت ایران خودرو با 659 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 3.0درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری در رتبه نوزدهم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان قرار گرفته است.
  سورن محصول شرکت ایران خودرو با 655 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 1.0درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری در رتبه بیستم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان این گروه قرار دارد.
  پژو 405 محصول شرکت ایران خودرو با 638 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 21.4درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری در رتبه بیست و یکم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان است.
  پژو پارس محصول شرکت ایران خودرو با 633 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 25.6درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری در رتبه بیست و دوم سطح کیفی از دیدگاه مشتریان قرار گرفته است.
  و آخرین رتبه سطح کیفی از دیدگاه مشتریان در این گروه متعلق به خودروی تیبا2 محصول شرکت سایپا با 632 امتیاز از شاخص رضایت از کیفیت و با حضور 4.7درصدی از حجم بازار در گروه قیمتی خود و 70 امتیاز از رتبه کیفیت در دیدگاه مشتری در رتبه بیست و سوم قرار گرفته است.

   

  برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید و جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر خودرو (https://telegram.me/asrekhodro ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.

  برچسب ها
  کرمان موتور
  مطالب مرتبط
  دکه مطبوعات
  • شماره ۳۹۰
  • شماره ۳۹۰
  • شماره ۳۸۹
  • شماره ۳۸۹
  • شماره ۳۸۸
  • شماره ۳۸۸
  • هفته نامه
  • هفته نامه
  • هفته نامه
  آخرین بروزرسانی ۲ روز پیش
  آرشیو