کارمانیا

نمره ۱۷ مسافران نوروزی به پلیس

عصر خودرو- معاون اجتماعی ناجا در یادداشتی آورده است: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته ۸۱ درصد مسافران امسال، رفتار و برخورد ماموران پلیس را «احترام آمیز، سنجیده و حرفه ای» ارزیابی کرده‌اند.

نمره ۱۷ مسافران نوروزی به پلیس
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۰:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا، سردار سعید منتظرالمهدی در ادامه این یادداشت آورده است«نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( ناجا ) شهروندان جامعه را اصلی‌ترین «سرمایه اجتماعی» خود می‌داند. به سامان رساندن ماموریت‌های مهم و پرشمار مردمی این نیرو، آنگاه موفقیت آمیز خواهد بود که از حمایت، پشتیبانی و همراهی قاطبه شهروندان برخوردار باشد.نیازی به یادآوری نیست که شهروندان جامعه، از کوچک تا بزرگ و از شهری تا روستایی، نیز تنها از حیطه‌های پرشمار زندگی جمعی و فردی خود، خرسند و خشنود باشند. ناگفته پیداست که خشنودی و رضایت مردم نیز بیش از هر چیز متاثر از عواملی نظیر کنش، منش، سمت و سو و سرعت عمل پلیس، خواه به مفهوم فردی و روان‌شناختی آن و خواه به مفهوم ساختاری و سازمانی است.

  برای پلیس ایران، به عنوان سازمانی هوشمند و جامعه‌محور، ایجاد رضایت در شهروندان از تراز اهمیت و اولویت بالایی برخوردار است. پلیس شواهد آماری و پژوهش متقنی در اختیار دارد که نشان می‌دهد فزونی رضایت مردم از عملکرد، سرعت عمل و برخورد پلیس، با افزایش معنی‌دار احساس امنیت، نظم‌جویی و هنجارمندی شهروندان پیوند و ارتباط مطمئنی دارد.

  از همین روی، این نیرو به صورت مستمر و با بهره جستن از ساز و کارها و روش‌های مختلف علمی می کوشد تا میزان رضایت شهروندان را رصد، پیمایش و فعالیت خود را متناسب با آن تنظیم کند.

  نظرسنجی از مسافران نوروزی یکی از روش‌های مورد استفاده ناجا برای آگاهی از رضایت شهروندان است. برای این منظور، در ایام تعطیلات نوروز سال 1396 همانند سه سال پیش، این نظرسنجی در سطح کشور به انجام شد سطوری که در پی می آید خلاصه‌ای از فرایند و یافته‌های آن گزارش است.

  روش شناسی

  برای انجام این نظرسنجی از روش «پیمایش دو مرحله‌ای » استفاده شد. برای این منظور نظر و نگرش‌ها و دیدگاه‌های گروهی به حجم 6981 نفر از شهروندان 31 استان کشور، که با استفاده از روش نمونه گیری «خوشه ای چند مرحله ای» انتخاب شده و با استفاده از یک مقیاس اندازه‌گیری دارای پایایی 88.0 و روایی سازه و صوری بسنده، اندازه گیری شد. نتایج حاصل با استفاده از چند آزمون آماری و به کمک نرم افزار کامپیوتری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته های جمعیت شناختی

  51.7درصد پاسخ دهندگان این نظرسنجی را مردان و 48.3 درصد آنان را زنان سراسر کشور تشکیل می‌دادند.  پاسخ‌دهندگان از میان گروه‌های  سنی مختلف، با میانگین سنی 37 سال انتخاب شدند. همچنین پاسخ دهندگان  از میان شاغلان مشاغل مختلف انتخاب شدند. لیکن بیشترین تعداد پاسخ‌دهندگان را افراد دارای مشاغل آزاد، خانه‌دار و کارمند بخش دولتی و خصوصی به خود اختصاص دادند. میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان نیز از بی‌سواد تا دکترای تخصصی در نوسان بود بنابراین یافته‌های جمعیت شناختی نشان داد که پاسخ‌دهندگان (مسافران نوروزی) از میان همه گروه های سنی ، تحصیلی ، شغلی و ... جامعه انتخاب شده‌اند.

  نقش حضور پلیس در احساس امنیت مسافران

  یافته‌های این پیمایش نشان داد که اولاً اغلب پاسخ‌دهندگان، حضور پلیس را مایه امنیت و آرامش خود ارزیابی کرده‌اند.(نمره کل پاسخ دهندگان در این مولفه 78 از 100 بوده است). ثانیاً بین مشاهده پلیس در جاده ، معابر و ... و تجربه احساس امنیت روانی همبستگی معنادار بالایی وجود دارد. از این یافته می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که مشاهده پلیس برای مسافران نوروزی سال 1396 به محرکی برای رها شدن از ترس، خطر، ناامنی و تجربه آرامش و امنیت تبدیل شده است.

  ارزیابی میزان حضور پلیس

  حدود 84 درصد مسافران نوروزی در همه مناطق کشور حضور ماموران پلیس ( اعم از ماموران پلیس راهور، پیشگیری و ... ) را مکفی و بسنده ارزیابی کرده‌اند. 16 درصد بقیه یا حضور ماموران پلیس را کم تعداد ارزیابی کرده‌اند و یا پر تعداد. به هر روی، این نظرات تا حدود زیادی با واقعیت حضور پلیس همخوانی دارد. چه نیروی انتظامی در ایام تعطیلات نوروزی امسال حضور کمی و کیفی ماموران خویش را در معابر و اماکن عمومی در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش داد.

  رضایت از رفتار و برخورد ماموران پلیس

  یافته‌ها آشکار ساخت که حدود 81 درصد مسافران امسال، رفتار و برخورد ماموران پلیس را «احترام آمیز،  سنجیده و حرفه‌ای» ارزیابی کرده‌اند. نیمی از 19 درصد بقیه مسافران، نرمی رفتار ماموران را بیش از حد ضرورت و نیمی دیگر کمتر از حد ضرورت دانسته‌اند.

  اهتمام پلیس برای پیشگیری از وقوع کجروی

  یافته‌های این سنجش نشان داد که حدود 77 درصد مسافران نوروزی امسال از عملکرد پلیس در پیشگیری از وقوع جرم و کجروی، به ویژه سرقت اموال شهروندان ، از خیلی زیاد تا متوسط رضایت داشتند. لیکن بر اساس آن یافته ها 23 درصد شهروندان عملکرد پلیس را ناکافی تلقی کرده‌اند.

  افزون برآن، بیش از 91 درصد مسافران اذعان داشتند که در چند سال اخیر سرقتی از منازل، خودروها، مغازه ها و ... آنان صورت نگرفته است. آنان این پیشگیری موفقیت‌آمیز را ناشی از هوشیاری خود ، آموزش‌های همگانی و هوشمندی پلیس می‌دانستند.

  ارزیابی عملکرد ترافیکی پلیس

  عملکرد ترافیکی پلیس در چند قلمرو به نظرسنجی گذاشته شد. قلمرو اول حضور به موقع پلیس در صحنه تصادفات بود. حدود 78 درصد مسافران نوروزی در حد «خیلی زیاد» و «زیاد» از عملکرد پلیس راهور در این حیطه راضی بودند. قلمرو دوم میزان اطلاع‌رسانی پلیس در خصوص وضعیت ترافیکی معابر و جاده ها بود. یافته ها بیانگر رضایت 79 درصدی مسافران در این خصوص بود.

  مقایسه میزان رضایت مسافران نوروزی امسال با سال های قبل

  یافته‌های حاصل از سنجش کلی عملکرد پلیس در ایام تعطیلات نوروزی امسال با یافته‌های سه سال گذشته مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که میانگین رضایت کلی  امسال (78 ) نسبت به میانگین سه سال قبل (77) یک نمره افزایش داشته است.

  نمره کلی شهروندان به ناجا

  در یکی از سئوالات مقیاس اندازه‌گیری از مسافران نوروزی و شهروندان خواسته شده در مقام ارزیابی‌کننده در تراز 1 تا 20 به عملکرد ناجا نمره دهند؛ نمره‌ای که آنان به پلیس دادند،حدود 17 بود.

  مقایسه عملکرد با سایر نهادها

  در این نظرسنجی میانگین نظرات شهروندان درباره عملکرد پلیس با نظرات آنان در خصوص سایر نهادها و سازمان دیگر در تعطیلات نوروزی مقایسه شد. نتایج نشان داد که در مجموع شهروندان از همه نهادها رضایت‌مندی بالایی دارند.

  نتیجه گیری

  در مجموع نتایج این نظرسنجی کشوری آشکار ساخت که :اولاً اغلب مسافران نوروزی در فضای روانی امن و ایمن، تعطیلات نوروزی خود را سپری کرده‌اند. بخش عمده این احساس امنیت نیز متاثر از  «ادراک حضور به موقع و هوشمندانه پلیس» بوده است. ثانیاً قاطبه مسافران، عملکرد  پلیس راهنمایی و رانندگی را در تنظیم رفتارهای ترافیکی شهروندان و یاری رساندن به آنان در صورت نیاز، رضایت‌آمیز و خرسند کننده ارزیابی کرده‌اند. ثالثاً اغلب مسافران نوروزی عملکرد کلی یگان‌های مختلف ناجا را در تعطیلات نوروزی رضایت آمیز و مطلوب دانسته‌اند بنابراین نمره ناجا در تعطیلات  نوروزی از نظر شهروندان بالا ( حدود 17 از 20) بود.»

  به گزارش پایگاه خبری پلیس، منتظرالمهدی در پایان این یادداشت آورده است:«ارزیابی ما در ناجا نیز نشان از آن دارد که ایمنی، آرامش، نظم و انضباط جاری در ایام تعطیلات امسال بیش از هر سال دیگری بوده است. به زعم  ما این امنیت، نظم، هنجارمندی رضایت‌بخش و نشاط آفرین متاثر از هم‌افزایی سه عامل کلیدی بوده است: مسئولیت پذیری و قانونمندی شهروندان به ویژه مسافران نوروزی روشنگری، اطلاع‌رسانی دقیق و مسئولانه رسانه‌های جمعی به‌ویژه آگاهی‌بخشی‌های پیش از تعطیلات نوروزی آنان و بالاخص اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی دقیق و به‌موقع و به‌هنگام ( آنلاین ) رسانه‌های فضای مجازی و البته رسانه ملیف حضور هوشمندانه، سرعت عمل ، چابکی  و مجهز شدن بیش از پیش پلیس به فناوری روز و افزایش بهره‌گیری از آن در تمام جاده‌ها و خطوط مواصلاتی کشور  زمینه و بستر تحقق حداکثری شعار نوروزی امسال  یعنی« آرامش ونشاط بهاری با قانونمندی و نظم اجتماعی» را فراهم ساختند».

  برچسب ها
  کرمان موتورپورسعید
  مطالب مرتبط
  دکه مطبوعات
  • شماره ۴۱۰
  • شماره ۴۰۹
  • خودرو امروز پلاس
  • خودرو امروز
  • شماره ۴۰۵
  • شماره ۴۰۵
  • شماره ۴۰۴
  • شماره ۴۰۴
  • شماره ۴۰۳
  آخرین بروزرسانی ۱۶ روز پیش
  آرشیو